ابراهیم اسکافی: May 2009 Archives

|

چند وقتی است که معتاد سایت گیگاپدیا شدم و کتاب دانلود می‌کنم. هر کتابی را که فکرش را بکنی تو سایت گذاشتند. آدم می‌ترسد نکند یک نفر دفترچه یادداشت محرمانه‌ را هم برداشته باشد و اسکن کرده باشد توی این سایت! گمان نمی‌کنم خیلی پایبند حقوق نویسنده باشند، چون بعضی از آن کتاب‌ها هم‌زمان فروش هم می‌روند. شاید هم فکر کرده‌اند که فروض نسخه‌ی الکترونیکی شاید ترغیبی باشد برای خریدن نسخه‌ی کاغذی. خیلی‌ها حوصله خواندن کتاب در کامپیوتر را ندارند اما یک آشنایی پیدا می‌کنند و شاید کتاب را بخرند. اکثر کتاب های این سایت هم اسکن‌شده است یعنی این که صاحب اصلی‌اش احتمالا از قرار گرفتن کتاب در سایت خبر ندارد. اگر این سایت چند سال پیش هم برقرار بود دیگر لازم نبود این همه پول به کتاب‌های افست‌شده انگلیسی بدهم. خیلی از این کتاب‌ها در این سایت هست.آخرین کتابی که از این سایت گرفتم تاریخ تمدن ویل دورانت است. این سایت به ویژه برای کسانی که در زمینه ترجمه مطالعه می‌کنند خیلی مفید است. چون نسخه‌ی اصلی بسیاری از کتاب‌های ترجمه شده‌ی مشهور در این‌جا هست و می‌توانند با مطابقت با متن ترجمه شده مهارت‌های مترجم را ارزیابی کنند.

|

پس از هشت استفاده از پرینتر تازه فهمیدم که به کابل یواس‌بی هم وصل می‌شود.
بخش‌هایی از سایت که به روز نمی‌شد حذف کردم. برای دیدن لینک‌هایی که جالب توجه است می‌توانید به سایت فیس بوک بروید یا این که به خبرخوان گوگل مجهز شوید در آن‌جا مطالب جالبی را که می‌بینم با دوستان در میان می‌گذارم. استفاده از آن سایت‌ها خیلی راحت‌تر است تا گذاشتن لینک در این سایت. ضمن این که وقتی لینکی خیلی قدیمی باشد برای سایت جالب نیست.
فکر می‌کنم کم‌کم کلاس‌ها تمام شده است و دوره‌ی به اصطلاح فرجه‌ها شروع شده است و من می‌توانم به دانشگاه برگردم و این چند واحد را هم بگذرانم. البته اگر اجازه بدهند.

About this Archive

This page is a archive of recent entries written by ابراهیم اسکافی in May 2009.

ابراهیم اسکافی: April 2009 is the previous archive.

ابراهیم اسکافی: June 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.