ابراهیم اسکافی: January 2010 Archives

| | Comments (3)

وبلاگ حسام رضایی هم تمام شد. در واقع به خاطر عدم تمدید دامنه حذف شد.
در وبلاگ روزی، روزگاری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان چند تا یادداشت در مورد دانشگاه س و ب نوشتم. بقیه هم نوشته‌اند چیزهایی. اگر اتفاق خاصی نیفتد سعی می‌کنم هر دو سه زروز یک یادداشت آن‌جا بگذارم.
گوگل کروم مرورگراینترنتی خیلی خوبی است. من مدتی است که باهاش کار می‌کنم. با برخی برنامه‌های سفارشی ایرانی سازگار نیست اما در بقیه موارد خیلی بهتر و سریع‌تر از بقیه مرورگرهاست. دانلود این برنامه شامل ایران نمی‌شود اما با پراکسی می‌توان برنامه را از گوگل دانلود کرد و نصب کرد. استفاده از آن محدودیت منطقه‌ای ندارد.

| | Comments (1)

مدتی سایت مشکل دامنه داشت و از دسترس خارج شده بود، خوش‌بختانه چند روزی است که مشکل حل شده است. البته اوایل فقط یک بخش سایت قابل استفاده بود و بخش روزانه را نمی‌توانستم به روز کنم که ظاهراً درست شده است.
دیروز از خیابان انقلاب رد می‌شدم برادران موتورسوار حزب‌الهی در لاین اتوبوس‌های سریع‌السیر (بی‌آرتی) مانور می‌دادند و شعار «حزب‌الله ماشاءالله» سرمی‌دادند. مجسمه فردوسی را هم کفن پوش کرده بودند و یک پرچم هم دستش داده بودند. ساعت نزدیک دو بود و هیچ تجمعی از هیچ گروهی دیده نمی‌شد.
کتاب «اخلاق در حوزه‌ی عمومی» آقای علی میرسپاسی را دارم می‌خوانم، به نظرم کتاب بسیار جالبی است. سعی می‌کنم خلاصه‌ای از آن را برای معرفی تهیه کنم و در سایت بگذارم.
روزنامه وزین اعتماد هم پس از روزنامه فرهیختگان گزارش نقد کتاب «سپهر عمومی» را منتشر کرد، منتها هیچ لزومی ندید که نامی از تهیه‌کننده گزارش ببرد، حتی نام عکاسی را هم که از جلسه عکس گرفته است نبرده‌اند. یک آدم خوش‌تیپی هم یادداشتی کنار گزارش نوشته بود که من هر چه سعی کردم منظورش را بفهمم نشد. این سوءتفاهم را هم ایجاد کرده بود که گزارش را هم او نوشته است. اما از حق نگذریم، عکسش خیلی خوش‌تیپ بود. نمی‌دانم چرا روزنامه‌نگاران اعتماد عکس‌های این‌جوری م‌اندازند، احساس می‌کنند خیلی شبیه آلن دولن هستند. اعتماد می‌تواند بگوید حتی اگر حرفه‌ای عمل نمی‌کند دست کم روزنامه‌نگاران خوش‌تیپی دارد.
پیشنهاد آقای موسوی برای تشکیل نهادی برای انتخابات آزاد در این بیانیه اخیرش به نظرم نقطه‌ی عطفی در جنبش سبز محسوب می‌شود. باز هم هی بگویید جنبش سبز ابتکار عمل ندارد. بهترین پیشنهاد همین مواردی است که ایشان برای برون رفت از بحران مطرح کرده آند.

About this Archive

This page is a archive of recent entries written by ابراهیم اسکافی in January 2010.

ابراهیم اسکافی: November 2009 is the previous archive.

ابراهیم اسکافی: February 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.